Carregant... (0%)

Educant per al futur

Els nostres alumnes necessiten uns continguts i recursos educatius digitals que els preparin per al futur. Les tecnologies de la informació i la comunicació estan revolucionant la nostra societat, i el material didàctic de les escoles no pot quedar-se enrere. Per aquest motiu, els continguts i llibres de text digitals de Digital-Text aprofiten el potencial de les eines en línia i les noves metodologies per ajudar cada professor i professora a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Vols saber com?

Contacta

imagen jóvenes subsección home

Continguts i llibres de text digitals

Els nostres continguts i llibres de text digitals per a Primària i Secundària inclouen múltiples recursos educatius, activitats i exercicis multimèdia per construir coneixement i posar en pràctica les competències relacionades amb els continguts curriculars de cada unitat didàctica.

Imagen niños sobre pizarra escrita con fórmulas subsección 2

Altres recursos educatius
Plataforma educativa

La plataforma educativa Eleven integra continguts de diverses editorials, i funcionalitats didàctiques i de gestió de l’aula. Permet personalitzar els llibres de text digitals, així com crear i incorporar-hi exercicis propis.

Recursos educatius

També t’oferim quaderns d’exercicis digitals, material didàctic per a Educació Infantil i Primària, jocs interactius, catàlegs de literatura infantil i juvenil i un programa de foment de la lectura.

Últimes novetats a Digital-Text

El mapa conceptual: quan i com utilitzar-lo

11 novembre 2016

Els mapes conceptuals són eines gràfiques per organitzar i representar el coneixement, que ens serveixen com a eina per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge, i afavoreixen la reflexió, la comprensió i la metacognició. Els usos que tenen poden ser variats.  De manera general: Com a instrument per a la planificació. Per a la representació de coneixements…