Carregant... (0%)

Els llibres de text digitals milloren el resultat acadèmic

12 juliol 2011

Un estudi realitzat per la Universitat Autonòma de Barcelona i la Universitat Ramon Llull ha demostrat que els alumnes i les alumnes que utilitzen continguts digitals i ordinadors obtenen millors resultats que aquells que segueixen un procés d’aprenentatge amb el mètode tradicional.

La investigació ‘Podem millorar amb les TIC els resultats acadèmics?’ ha consistit a elaborar i posar en pràctica una proposta de treball amb l’objectiu de comprovar si la realització sistemàtica de determinades activitats d’aprenentatge amb suport TIC i amb una formació adequada del professorat contribueix a millorar els resultats en ortografia catalana.

Les xifres no deixen lloc a dubtes. Els i les estudiants que han utilitzat les noves tecnologies han aconseguit una millora en ortografia del 20,5% de mitjana, arribant en alguns casos al 50%, mentre que els que han seguit el procés tradicional només han aconseguit una millora de 3,9 %.

Els autors de la investigació, Pere Marquès, professor de Tecnologia Educativa de la Universitat Autònoma de Barcelona i Miquel Àngel Prats, professor de Tecnologies Educatives de la Universitat Ramon Llull i director del CETEI, destaquen, a més, que l’ús del suport digital agilitza la tasca del professorat, la qual cosa li permet destinar menys hores a preparar les classes. Per la seva banda, l’alumnat que ha treballat amb continguts digitals ha dedicat més temps a fer exercicis a casa que els i les estudiants que han seguit el mètode tradicional. Prats i Marquès ho atribueixen al fet que disposar d’exercicis autocorregibles que permeten conèixer el resultat al moment estimula a treballar més a casa.

L’estudi, per al qual s’han utilitzat els llibres de Digital-Text, posa especial atenció en el fet que tan important com disposar de la tecnologia necessària, és traçar una metodologia que permeti treure el màxim profit als llibres digitals i obtenir els resultats desitjats.

La investigació forma part d’un gran estudi sobre l’impacte de l’ús de les noves tecnologies en els resultats acadèmics que es prolongarà durant diversos anys.