Carregant... (0%)

El futur del llibre de text

29 abril 2016

Per Aitor Mensuro

Lògicament, si parlem de continguts per a l’educació del segle XXI, la caducitat del llibre de text, almenys tal i com l’hem conegut, és una cosa òbvia. La innovació en el contingut és fruit de les noves necessitats plantejades per l’avenç educatiu. Les claus són la personalització de l’aprenentatge i el desenvolupament de les competències en un context pedagògic antagònic amb la classe magistral.

La personalització dels continguts té a veure amb donar resposta a les necessitats de tots i cadascun dels alumnes de manera que s’han de tenir en compte els elements següents:

El context d’aprenentatge dels alumnes:

  • Conèixer el nivell de partida de cadascun dels alumnes abans d’emprendre el contingut i l’activitat d’un tema. (Test inicial de diagnòstic)
  • Establir en funció dels coneixements previs diferents itineraris d’aprenentatge. (Itineraris amb nivells de dificultat diferents)

Continguts rigorosos, flexibles i personalitzables:

  • Tasques de qualitat enfocades al desenvolupament competencial que contextualitzin els continguts amb els interessos i motivacions dels alumnes.
  • Enfocaments metodològics actius per als docents; treball per projectes, classe inversa i activitats col·laboratives. Els continguts s’adapten a la metodologia de cadascú.
  • Aplicació dels estàndards d’aprenentatge i desenvolupament amb rigor del contingut curricular.
  • Permetre al docent editar el contingut (textual i multimèdia) per reelaborar la proposta editorial i fer així el seu llibre i el dels seus alumnes.
  • Continguts per utilitzar en qualsevol dispositiu i solucions de consulta fora de línia.

L’avaluació:

  • Treballar amb rúbriques per dur a terme una avaluació per a l’aprenentatge.
  • Respondre a les necessitats individuals de cadascun dels alumnes de manera senzilla i eficient per a docents i alumnat.

Totes aquestes característiques també són la clau del nou projecte Tangram de Digital-Text. La innovació dels continguts ja no és un problema per a molts docents i escoles. Si cerques continguts digitals de qualitat, formació en noves metodologies, una xarxa de docents innovadors i un servei de consultoria per al teu centre, et podem ajudar.