Carregant... (0%)

L’aprenentatge ja pot ser realment personalitzat

20 maig 2016

Tradicionalment els centres educatius prenen diferents mesures per atendre les necessitats individuals dels seus alumnes: els agrupaments flexibles, el suport a grups ordinaris, els desdoblaments de grup, les mesures de reforç, la integració de matèries en àmbits, els programes de diversificació curricular, etc.

Totes aquestes són mesures efectives si es disposa de recursos, temps i personal, que en molts casos escasseja. Fins ara els continguts educatius tampoc facilitaven la tasca docent en la implementació d’aquestes mesures. En la major part dels casos, els docents es veuen obligats a crear el seu propi material o a treballar amb materials diferents en grups amb necessitats diferents.

Aquesta situació canvia radicalment amb la innovació introduïda pel Projecte Tangram. Es tracta de l’únic llibre de text que permet oferir una atenció més individualitzada als alumnes de l’ESO i atendre les necessitats i els ritmes d’aprenentatge de cada un.

Cada llibre Tangram ofereix tres itineraris: bàsic, clau i avançat. Per defecte, tots els alumnes només veuen l’itinerari clau, però el professor pot assignar un itinerari personalitzat per a cada alumne o per a algun alumne, si ho vol.

InfografiesCAT02

La personalització de l’aprenentatge ja és possible amb els llibres Tangram per a l’ESO d’una manera fàcil, ràpida i totalment controlada pel docent.

Ho vols provar? Demana la llicència demo.