Carregant... (0%)

Creant treballadors del futur

15 juliol 2016

Javier Pallarés – Coordinador i assessor de Digital-Text, zona d’Andalusia.

El mercat laboral s’està transformant i adaptant als avenços tecnològics amb molta rapidesa. Això provoca que tant les estructures empresarials com els treballadors s’hagin d’adaptar a la nova realitat.

El concepte d’empresa ha canviat. Entenem que l’empresa del segle XXI està evolucionant d’una estructura jerarquitzada a una estructura més lineal, en què la capacitat de lideratge, la comunicació i la coordinació són els eixos de la productivitat.

Aquests canvis han provocat una modificació dels perfils dels treballadors que demanen les empreses. Últimament pren molt protagonisme el desenvolupament del treball col·laboratiu, la capacitat d’anàlisi dels problemes des de diferents punts de vista, la tolerància i el debat entre companys per a la resolució de problemes, essent fonamental el desenvolupament de l’empatia entre companys.

Aquests aspectes que a priori es donen per suposats en gairebé tots els treballadors, presenten veritables maldecaps en les empreses. En un percentatge bastant significatiu, als treballadors els manquen aquestes qualitats i això crea problemes per integrar-los en les estructures, principalment per les dificultats d’empatitzar i comunicar-se amb els companys i sobretot per la seva incapacitat de comprendre l’empresa com un tot i no només la seva funció específica.

Aquest tipus de treballadors solen justificar aquestes deficiències emparant-se en el seu caràcter o en el seu mètode de treball, creant normalment conflictes que poden portar al terreny personal, que en conseqüència afecten al dinamisme i a la productivitat de l’empresa.

Qui és responsable d’aquestes carències? Tenen solució?

Penso que aquestes deficiències, que estan força generalitzades dins de la societat actual, són conseqüència del sistema d’ensenyament que hem rebut, que ha prioritzat la mecanització sobre la creació i no s’ha centrat en el desenvolupament de les intel·ligències i capacitats de l’individu.

Des de Digital-Text, i concretament a través del projecte Tangram, ens hem centrat a fer un contingut que, a través de les activitats i les propostes de treball, porti al desenvolupament de les capacitats, intel·ligències i competències dels alumnes.

Independentment de la metodologia que s’apliqui, Tangram pot desenvolupar el talent dels alumnes, com a eina que ajuda els docents a identificar les capacitats i intel·ligències de cada un dels alumnes i a potenciar-les.

Per al mercat laboral del futur serà fonamental el desenvolupament de les capacitats socials, afectives i la millora del raonament lògic per part de l’alumnat.

No sabem com seran les feines del futur, però entenem que el desenvolupament de les capacitats d’aquestes serà l’eix vertebral sobre el qual els alumnes es podran inserir i adaptar a la demanda laboral que els espera.