Carregant... (0%)

Perfils docents necessaris per al canvi

14 octubre 2016

Quan es tracta de treure partit a les noves oportunitats que la pedagogia i la tecnologia ens presenten i d’aprendre noves maneres de fer les coses, és molt important fer partícips tots els implicats i conscienciar-los de la necessitat del canvi i de la seva implicació i proactivitat.

Si analitzem la cultura digital de les escoles, podem observar que un dels errors més freqüents en els processos de transformació digital és el fet d’associar la responsabilitat del canvi a una única àrea –sovint al coordinador TIC–, quan el que s’hauria de fer és potenciar un equip format per diferents perfils professionals impulsors, necessaris tots ells per a la transformació digital del centre.

Havent analitzat els perfils que s’han introduït en el sector empresarial, considerem a continuació alguns dels perfils que, adaptats, s’han d’assumir i coordinar entre si, el paper dels quals és vital per a la transformació d’una escola. Cal potenciar el talent del claustre en un entorn de treball col·laboratiu connectant persones, idees, processos i tecnologia.

infografiescat16

Si una escola no té en compte els diferents rols, és millor no intentar-ho, la transformació fracassarà o es quedarà en un mer «postureig digital». A Digital-Text som conscients de l’esforç que això suposa pel centre i pels docents i per això els acompanyem des de l’inici en el camí cap a la necessària transformació que requereixen els models i continguts educatius en l’actualitat.

Aitor Mensuro – Director de Digital-Text