Carregant... (0%)

Educar per al futur

28 octubre 2016

A finals del segle XIX el filòsof, psicòleg i pedagog Dewye va desenvolupar la teoria de l’aprenentatge constructivista amb Piaget i Vigotsky. Dewye va argumentar que els nens no eren pissarres netes passives: eren actius i tenien interessos. Per això, quan el nen arribava a l’aula «ja era intensament actiu i la funció de l’educació radicava a agafar aquesta activitat i orientar-la».

Al cap de poc, un alumne seu, Kilpatrick, va desenvolupar i promoure el «Mètode dels projectes». L’aspecte fonamental d’aquest mètode és que hi hagi un propòsit dominant i i sigui capaç d’impulsar interiorment l’alumne, fent-lo perseverar davant d’obstacles i dificultats.

El propòsit del qual Kilpatrick parla és el que ha perseguit el nou projecte Tangram, els esforços del qual se centren a fer que l’alumne sigui partícip de manera dinàmica i activa en el procés d’aprenentatge. Tangram ofereix una proposta, en totes les matèries, per treballar per projectes dins o fora de l’aula, abans, durant o després de treballar els continguts.

Amb l’ajuda de les programacions didàctiques Tangram, el professor pot decidir quins continguts es treballen per projectes i quins per unitats, de manera tradicional. Els projectes que Tangram planteja són així:

  • Marquen un objectiu clar que suscita l’interès dels alumnes. Crear una novel·la gràfica, un vídeo divulgatiu o un videojoc –a partir d’eines digitals– o desenvolupar una iniciativa solidària o participar en un projecte de ciència ciutadana en són alguns exemples. És freqüent que el projecte final es presenti als companys, perquè Tangram posa una atenció especial a la comunicación oral.
  • Estableixen les bases a través d’objectius, criteris d’avaluació, temporització, proposta de l’organització dels grups i eines per utilitzar. A partir d’aquest punt, els alumnes focalitzen el repte i comencen a organitzar tasques, treballar en equip i definir els temps de manera pràctica i eficient.
  • Guien pas a pas els alumnes per a la consecució de l’objectiu. Que interessant és fer les coses fàcils!
  • Proposen recursos per al procés d’investigació, amb els quals els alumnes aprendran a buscar, contrastar, seleccionar informació i coneixeran la importància de ser crítics i de sintetitzar. També ofereix enllaços a eines per a la producció del material, com Stop motion, Canva Movie Maker, Piktochart… i moltes més. Els estudiants gaudiran a classe com mai.
  • Enllacen els temes continguts teòrics relacionats del llibre. Els alumnes poden consultar-los en tot moment i ens ajudarà a no perdre de vista els objectius que perseguim per al compliment de la llei vigent.
  • Ofereixen rúbriques d’autoavaluació i coavaluació per als alumnes. Promouen la responsabilitat dels alumnes, fomenten l’aprenentatge i ajuden l’alumnat a pensar en profunditat.
  • Ajuden el professorat i el situen en el paper que es mereix: suggeriments didàctics, orientacions, rúbriques d’avaluació i altres consells.

I tu, estàs educant per al futur?

Elena Caballero – Assessora de Digital-Text