Carregant... (0%)

El mapa conceptual: quan i com utilitzar-lo

11 novembre 2016

Els mapes conceptuals són eines gràfiques per organitzar i representar el coneixement, que ens serveixen com a eina per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge, i afavoreixen la reflexió, la comprensió i la metacognició. Els usos que tenen poden ser variats.

 De manera general:

 • Com a instrument per a la planificació.
 • Per a la representació de coneixements previs.
 • Per a la presentació d’un tema o unitat.
 • Com a tècnica per sintetitzar
 • Ens ajuden a entendre allò que és important i a relacionar
 • Faciliten l’organització i la seqüenciació d’idees.
 • Són una eina útil, àgil i versàtil, per preparar treballs i exposicions orals.
 • Dinamitzen el desenvolupament cognitiu en el procés d’aprenentatge i permeten al docent comprovar el desenvolupament de competències i l’assoliment dels objectius curriculars.

Per al docent:

 • Útils per separar la informació significativa de la trivial.
 • Establir límits en els conceptes i relacions del tema que s’ha d’exposar o desenvolupar a classe.
 • Explorar allò que els alumnes ja saben abans de presentar un nou tema.
 • Instrument d’avaluació dels aprenentatges.
 • Detectar errors en l’aprenentatge de conceptes.
 • Aclarir conceptes o idees que l’alumne no ha acabat d’assimilar.
 • Fer preguntes basades en el mapa conceptual que al seu torn motiven el descobriment i la creativitat.

Per a l’alumnat:

 • Com a resum esquemàtic d’allò que s’ha après en finalitzar una unitat.
 • Eina de col·laboració entre els estudiants.
 • Ajuden a enfocar el procés d’estudi d’una manera constructiva.
 • Com a instrument de repàs.

 En el projecte Tangram de Digital-Text s’ofereixen mapes conceptuals per unitat, que el professor pot ocultar o mostrar segons el seu criteri, en el moment que consideri oportú.

 Per exemple, el professor pot ocultar el mapa conceptual de la unitat als llibres de l’alumne, demanar als seus alumnes l’elaboració dels seus propis mapes conceptuals, com a síntesis i esquemes dels coneixements que van adquirint al llarg de la unitat, i un cop finalitzada la unitat, mostrar el mapa de conceptes Tangram i comparar-lo amb els que han fet els alumnes.

 La flexibilitat de l’estructura de continguts i les eines del professor per a la personalització del llibre fan que Tangram sigui un llibre i molts llibres a la vegada!

Lidia Mostajo – Assessora de Digital-Text