Carregant... (0%)

Digital-Text Original

Llibres de text digitals, multimèdia i innovadors

Els Digital-Text Original són llibres de text digitals creats des de l’origen per aprofitar els avantatges de l’entorn digital. Treballen els continguts curriculars a través de les competències, la pràctica i la interactivitat, i afavoreixen l'aprenentatge actiu tant a l'aula com a casa.

Els Digital-Text Original faciliten la tasca del professor o professora, redueixen el cost del material escolar de les famílies i respecten el medi ambient. Sigui en un model 1x1 o a la pissarra digital interactiva, més de 100.000 alumnes ja els utilitzen.Proval’s de franc

Sol·licitar demo

Unitats didàctiques

Cada unitat didàctica dels Digital-Text Original consta d’objectius, coneixements previs, activitats, exercicis, animacions, vídeos, eines, documents complementaris, etc.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

A més, la navegació per la unitat didàctica és àgil i intuïtiva.


Recursos educatius

Els Digital-Text Original presenten múltiples elements multimèdia (simuladors, videojocs, experiments, etc.) que estimulen la curiositat i augmenten l’interès i la comprensió dels alumnes, amb un llenguatge i uns exemples propers a la seva realitat.

També ofereixen resums i exercicis autocorregibles i tenen en compte la diversitat a l'aula, per la qual cosa proposen itineraris d’ampliació i de reforç.


Matèries i cursos

  • Disponible per a 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO.
  • En català, castellà i anglès

Fes clic sobre l'assignatura i el curs per veure el llibre:

Proval’s de franc

Índexos de continguts

Descarrega la relació d'unitats i continguts per curs en cada àrea:

Llengua catalana


Llengua valenciana


Ciències naturals


Ciències socials


Cultura clàssica


Educació cívica


Matemàtiques


Música


Tecnologia