Carregant... (0%)

Digital-Text Primària

Els teus alumnes, protagonistes en el seu aprenentatge

Els nostres llibres de text digitals per a Primària converteixen l’alumnat en el protagonista del seu aprenentatge.

  • Treballen des de les competències, proposant l’aplicació dels continguts en contextos reals.
  • Contenen múltiples recursos educatius educatius i elements multimèdia (il·lustracions, models 3D, vídeos, animacions, experiments, simuladors) que faciliten l’exposició i comprensió dels continguts.
  • Ofereixen una gran varietat d’ractivitats grupals i rexercicis de correcció automàtica per consolidar els coneixements.

Digital-Text Primaria registrarà lavaluació formativa formativa dels teus alumnes i podràs realitzar un seguiment personal de l’activitat i resultats de cadascun.

L’experiència ha demostrat que els nostres llibres de text digitals per a Primària aconsegueixen augmentar la motivació de l’alumnat, el seu interès i iniciativa personal, així com la seva participació a classe.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Vols aconseguir-ho?

Proval’s

Unitats didàctiques

Una unitat didàctica de Digital-Text Primàriaconsta dels apartats següents:

Portada: especifica els objectius d’aprenentatge i planteja una autoavaluació inicial.

Per començar: contextualitza els continguts i presenta una activitat per activar coneixements previs.

Explorem: planteja una altra activitat per construir el coneixement i un breu text que el recapitula.

Coneixem: dosifica els continguts i proposa activitats per exercitar els conceptes i procediments.

Apliquem: planteja l’aplicació dels continguts en un context real, diferent del de l’activitat inicial.

Per acabar: permet comprovar si s’han adquirit els coneixements realitzant de nou l’autoavaluació inicial.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Recursos educatius i material didàctic

El professor disposa d'orientacions didàctiques en el Clip del professor, solucionari i material didàctic complementari. L'alumne pot completar les activitats de la unitat didàctica amb els exercicis autocorrectius dels Quaderns d'exercicis digitals, que permeten al professorat fer un seguiment del procés d'aprenentatge i hàbits d'estudi de cada alumne o alumna, li estalvien temps de correcció i avaluació i li permeten assignar tasques específiques per a cada estudiant. També compten amb un editor d'exercicis i exàmens autocorrectius, i suposen un entorn motivador per a l'alumnat a l'hora de realitzar els deures. A més, cada unitat didàctica disposa de vídeos, animacions, simuladors, il·lustracions i galeries fotogràfiques per il·lustrar i fer més comprensible l'exposició teòrica.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Matèries i cursos

  • Disponibles per a i de Primària
  • En català, castellà i anglès
  • Versió alumne i versió professor

Fes clic sobre l'assignatura per accedir a una unitat de mostra:


Vols provar-los?

Demana la teva demo